účetní služby
ekonomické poradenství
daně
ready made společnosti

ÚČETNÍ SLUŽBY

Účetnictví

 • průběžné zpracovávání účetnictví pro právnické i fyzické osoby
 • kontrola, popř. průběžný dohled nad zpracováním účetnictví
 • vyhotovení vnitřních účetních směrnic
 • účetní poradenství – poradenské služby zejména související se způsobem a metodikou účtování v kombinaci s účetním a daňovým pohledem na danou problematiku
 • v případě potřeby auditu zajistíme ověření účetní závěrky auditorem
 • ostatní dle potřeby

Daňová evidence

 • průběžné nebo jednorázové zpracování daňové evidence (dříve jednoduché účetnictví) - zejména pro fyzické osoby
 • vedení deníku daňové evidence - peněžní deník
 • kniha pohledávek a závazků
 • pokladní kniha
 • evidence majetku
 • kniha jízd
 • ostatní dle potřeby

INFORMACE

Vedení účetnictví Olomouc

 
webdnes.cz
®2011 Ing. Roman Vítek - vedení účetnictví