účetní služby
ekonomické poradenství
daně
ready made společnosti

READY MADE SPOLEČNOSTI

Co je to ready made společnost?

Ready-made společnost neboli předzaložená společnost je firma, která je zapsaná v obchodním rejstříku, má název, sídlo, jednatele, identifikační číslo a také plně splacený základní kapitál. Společnost však nevyvíjí žádnou činnost, je založena pouze za účelem prodeje konečnému zákazníkovi. Ten, kdo předzaloženou společnost koupí, se vyhne zdlouhavému administrativnímu procesu, který zakládání společností provází. Ready-made společnosti jsou někdy také označovány jako skořápky, z anglického názvu shell company.

 

Předregistrované obchodní společnosti splňují všechny zákonem stanovené podmínky (od určení předmětu podnikání a registraci k dani z příjmu právnických osob po splacení základního kapitálu), nemají žádné závazky a nevyvíjely žádnou činnost.

 

V případě, že podnikatel zakládá společnost sám, může to trvat i několik týdnů. Ready-made společnost je k dispozici do dvou dnů. Vyhněte se zbytečný průtahům při zakládání své firmy.

 

Seznam Ready-made firem.

Založení společnosti na klíč

V souvislosti se zakládáním společností Vám rádi zajistíme i založení společnosti přesně podle Vašich přání a požadavků.

 

V rámci založení společností zajišťujeme:

  1. přípravu veškeré dokumentace potřebné k založení Vaší společnosti
  2. zajištění notáře a pomoc při přípravě společenské smlouvy popř. zakladatelské listiny
  3. pomoc při založení bankovního účtu včetně složení základního kapitálu
  4. přípravu a podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku
  5. registraci společnosti u příslušných úřadů (např. živnostenského nebo Finančního úřadu)

INFORMACE

Vedení účetnictví Olomouc

 
webdnes.cz
®2011 Ing. Roman Vítek - vedení účetnictví